กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทส่วนงานสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566

26/9/2566 17:31:17น. 241
กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทส่วนงานสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวฐิติพร มณีจันสุข (รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน) เข้ารับโล่เกียรติคุณจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 109(18/66) โดยกองแผนงานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทส่วนงานสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐานสากล และส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์รองรับการจัดอันดับของเว็บโบเมตริกซ์ (Webometrics) ตลอดจนสร้างกระแสความสนใจในการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
26/9/2566 17:31:17น. 241
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน