หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องผ่านกิจกรรม CMHUP Byenior Party 2023

27/9/2566 16:33:38น. 181
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องผ่านกิจกรรม CMHUP Byenior Party 2023
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องผ่านกิจกรรม CMHUP Byenior Party 2023 เวลา 18.00 – 23.00 น. ณ ห้องประชุมพุดตาล โรงแรมพะเยาเกทเวย์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งประธานหลักสูตร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม
โดยกิจกรรม Byenior Party 2023 เป็นประเพณีที่พี่ ๆ และน้อง ๆ ในสาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย และ ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ คือ การทำให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายได้หวนระลึกถึงการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีทั้งความสุข ความทุกข์ และความทรงจำปะปนกันไปตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ที่กำลังสำเร็จการศึกษาได้กล่าวคำอำลาและกล่าวความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน ๆ และรุ่นน้องอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงที่อบอุ่นและเป็นกันเองของรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การร่วมรับประทานอาหารเย็น
2. การแสดงของนิสิตทุกชั้นปี
3. การจับฉลากลุ้นรับของรางวัล
4. ประธานแต่ละชั้นปีกล่าวความในใจ
5. ประกวดการแต่งกายชุดสวยงาม
facebooktwitterline


ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/9/2566 16:33:38น. 181
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน