ม.พะเยา เปิดรับสมัคร TCAS 67 รอบโควตาครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2567

3/10/2566 13:25:37น. 5541
รอบโควตาครูแนะแนว


           มหาวิทยาลัยพะเยา กระจายโอกาสทางการศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (TCAS 67 ) รอบโควตาครูแนะแนว ทั่วประเทศ จำนวน 3,905 คน รายละเอียดรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑ์การรับ ตามตารางนี้


           นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2566 และสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2566 นักเรียนมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้เพียง 1 อันดับ พร้อมทั้งส่งใบสมัครเข้าศึกษาที่ครูแนะแนวของโรงเรียน โดยครูแนะแนวหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกนักเรียน และบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบสำหรับครูแนะแนวผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2566 - 8 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยพะเยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร 0 5446 6666 ต่อ 1270 - 3 หรือที่เว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

หรือ Facebook : Admission UP
 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร /งานรับเข้า กองบริการการศึกษา   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
3/10/2566 13:25:37น. 5541
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน