กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมกองอาคารสถานที่รวมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ Big Cleaning บริเวณลานสเก็ตบอร์ดด้านหลังอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

3/10/2566 14:05:24น. 396
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
       วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมกองอาคารสถานที่รวมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ Big Cleaning บริเวณลานสเก็ตบอร์ดด้านหลังอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับกองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและพิการ ในการนี้กองอาคารสถานที่ได้ให้การสนับสนุนทีมงานบุคลากรจากกองอาคารสถานที่ ประกอบกำลังเฉพาะกิจ ได้แก่ ทีมงานสวนและภูมิทัศน์ จำนวน 12 คน ทีมงานความปลอดภัย 12 คน พนักงานทำความสะอาด 5 คน ทีมงานสาธารณูปโภคและบำรุงรักษา ช่างเทคนิคจำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน พร้อมด้วยเครื่องจักรกล รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ เข้าปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย Green and Clean University ของมหาวิทยาลัยพะเยา และตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
3/10/2566 14:05:24น. 396
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน