• เครื่องหมาย * คือ ข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล หากไม่กรอกจะไม่สามารถไปยังขั้นตอนต่อไปได้
ข้อมูลผู้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ชื่อ - นามสกุล *

ที่อยู่ *

เบอร์โทรศัพท์ *

Email (กรุณาใส่ Email ให้ถูกต้อง) *
รายละเอียดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ชื่อ-นามสกุล และ สังกัดของเจ้าหน้าที่ (ผู้ถูกร้องเรียน) *

หัวข้อเรื่องร้องเรียน *

วันและเวลากระทำความผิด *

รายละเอียด การกระทำความผิด/พฤติการณการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ *

สิ่งที่ต้องการให้แก้ไข