SEEN จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีสรงน้ำพระ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร

11/4/2565 12:06:17น. 895
University of Phayao
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565... คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ (พระเจ้าตนหลวง) และกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เพื่อการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินกันทั้งทาง กาย วาจา ใจ เสริมความเป็นศิริมงคล และความรัก สามัคคีในการอยู่และปฏิบัติงานร่วมกันในปีที่ผ่านมา และต่อไปในอนาคต โดยมี คณบดีคณะพลังงานฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่าย สนุกสนาน และเป็นกันเอง
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
11/4/2565 12:06:17น. 895
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีสรงน้ำพระ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร

#UniversityofPhayao #SEEN UP


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน