คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

13/9/2565 13:35:26น. 242
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยหน่วยฝึกดับเพลิงขั้นต้น หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ และทีมงาน จากเทศบาลตำบลแม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มาเป็นวิทยากรทั้งภาคบรรยายและภาคปฎิบัติฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมถึงการสาธิตดับไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร แม่บ้าน และ รปภ. เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในแผนระงับอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในองค์กร  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
13/9/2565 13:35:26น. 242
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน