ยอดผู้ใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Learning Management System (LMS) มหาวิทยาลัยพะเยา พุ่ง 17,825 คน เปิดรายวิชาออนไลน์ ถึง 516 วิชา นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 16 พฤษภาคม 2563

18/5/2563 13:40:55น. 3951
สอนออนไลน์,LMS

ยอดผู้ใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Learning Management System (LMS) มหาวิทยาลัยพะเยา พุ่ง 17,825 คน เปิดรายวิชาออนไลน์ ถึง 516 วิชา นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 16  พฤษภาคม 2563

งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สรุปยอดรวมการใช้งานในระบบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Learning Management System (LMS) ในช่วงเดือน มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563  พบว่า ยอดการใช้งานรวมของอาจารย์และนิสิต มีปริมาณที่มากขึ้น ถึง 17,825 คน ซึ่งการตรวจสอบเชิงลึกผ่านระบบ google analytics พบว่า มีการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ Desktop หรือคอมพิวเตอน์ส่วนบุคคลมากที่สุด คือ 8,988 คน รองลงมาคือ ใช้งานผ่าน Mobile หรือ สมาท์โฟน จำนวน 7,769  คน สุดท้ายมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์ Tablet น้อยสุด จำนวน 1,218 คน โดยคณะต่างๆได้ทำการเปิดรายวิชาออนไลน์มากถึง 516 รายวิชา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   kedsanee ngamjit   
ข้อมูล/ข่าว :    งานผลิตสื่อนวัตกรรม/ เพ็ชร พงษเฉย   
เพิ่มข่าวโดย :   phet.ph@up.ac.th   
18/5/2563 13:40:55น. 3951
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ยอดผู้ใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Learning Management System (LMS) มหาวิทยาลัยพะเยา พุ่ง 17,825 คน เปิดรายวิชาออนไลน์ ถึง 516 วิชา นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 16 พฤษภาคม 2563

#สอนออนไลน์ #LMS


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน