สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดงานซักซ้อมแผนความปลอดภัยจังหวัดน่านและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน "Basic Life Support" 10/11/2563 11:34:11น. 423

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาชั้นปีที่2 ได้จัดงานซักซ้อมแผนความปลอดภัยจังหวัดน่านและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน "Basic Life Support"
เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลน่านและสำนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน นำโดยแพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)  คณาจารย์และนิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาชั้นปีที่2 ได้จัดงานซักซ้อมแผนความปลอดภัยจังหวัดน่านและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน "Basic Life Support" จำนวน 3 วัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 190 ท่าน ตามแผนแม่บทรองรับภาวะวิกฤตฉุกเฉินจังหวัดน่านเพื่อยกระดับเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช   
ข้อมูล/ข่าว :    แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/11/2563 11:34:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน