Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::1076
  

     มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปัญโญ)

มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปัญโญ)

วันนี้ (24 ก.พ.) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปัญโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

 ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเฝ้ารับเสด็จพร้อม ถวายหนังสือพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปัญโญ) และเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายในพิธีมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีและวางดอกไม้จันทน์ ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ (พระอารามลวง) จังหวัดพะเยา
ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/2/2563 17:19:46

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน