แชร์ Twitter   
1923
  

     มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปัญโญ)

มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปัญโญ)

วันนี้ (24 ก.พ.) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปัญโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

 ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเฝ้ารับเสด็จพร้อม ถวายหนังสือพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปัญโญ) และเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายในพิธีมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีและวางดอกไม้จันทน์ ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ (พระอารามลวง) จังหวัดพะเยาแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/2/2563 17:19:46

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน