คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ผศ. ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q3)

22/7/2564 14:59:56น. 5423
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาผศ. ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of Trimethyl Chitosan with Different Degrees of Quaternization on the Properties of Tablets Prepared using Charged Model Drugs”. ในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ผศ. ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม.

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(อันดับใน SJR ranking: Q3)

ผลงานวิจัยเรื่อง

Effect of Trimethyl Chitosan with Different Degrees of Quaternization on the Properties of Tablets Prepared using Charged Model Drugs”.

ในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology

(อันดับใน SJR ranking: Q3).

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/9880/2154

.

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
22/7/2564 14:59:56น. 5423
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ผศ. ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q3)

#งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #Research #Innovation #Publication #Pharmacy #Universityofphayao
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน