คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงงานอัจฉริยะ 4.0 (Smart Factory 4.0)

21/6/2565 13:46:58น. 508
Smart Factory 4.0
ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงงานอัจฉริยะ 4.0 (Smart Factory 4.0) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณจักรรินทร์ ถิ่นนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะ และฝึกปฏิบัติจำลองระบบโรงงานอัจฉริยะ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายหน่วยงานประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทเอกชน

โรงงานอัจฉริยะถือได้ว่าเป็นวิวัฒนาการด้านข้อมูลของโรงงานแบบใหม่ โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจะทำการรับส่งข้อมูลหากันตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยประเทศไทยมีนโยบายที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้ระบบอัจฉริยะดังกล่าวเพื่อให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอบรมจะได้รับหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จำนวน 36หน่วย จากสภาวิศวกร  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
21/6/2565 13:46:58น. 508
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงงานอัจฉริยะ 4.0 (Smart Factory 4.0)

#Smart Factory 4.0 #SDG8 #SDG9 #RACEUP #คณะวิศวกรรมศาสตร์
#sdg8 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน