คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม Green Office (สำนักงานสีเขียว)

27/6/2565 16:01:39น. 457
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม Green Office (สำนักงานสีเขียว)
วันที่ 27 มิถุนายน 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรม Green Office (สำนักงานสีเขียว)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรม Green Office (สำนักงานสีเขียว) ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 1

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุกูล มะโนทน (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง (ผู้ช่วยคณบดี) นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล (รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์) พร้อมด้วยหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน  และรป.ภ. เข้าร่วมอบรม

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะฯทำงาน ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน Green Office เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/6/2565 16:01:39น. 457
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม Green Office (สำนักงานสีเขียว)

#University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4 #SDG17 # มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน