คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

30/8/2565 10:20:33น. 396
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทย์ตะวัน ที่ปรึกษา แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช โรงพยาบาลพะเยา มาบรรยายการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต ความรู้การจัดการตนเองหรือพบเห็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต ให้แนวทางและตอบคำถามในประเด็นที่นิสิตสนใจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเทียบเท่ากับสุขภาพกาย ซึ่งอาจส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม ดังนั้น จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนให้มีสุขภาพจิตที่ดี อยู่ในภาวะที่เหมาะสม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
30/8/2565 10:20:33น. 396
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

#คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ # มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofPublicHealth #UniversityofPhayao #PHUP #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน