วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

29/9/2565 9:19:22น. 245
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
   วันที่ 28 กันยายน 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.นริศรา เสือคล้าย ดร.วรรณากร พรประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา และ นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน ร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมวิทยาการศึกษา พร้อมทั้งอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาและนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการสาขาการศึกษาที่มีคุณภาพ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
29/9/2565 9:19:22น. 245
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน