ขอเชิญร่วม “การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15”

20/10/2565 14:53:29น. 434
15th TSG
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ขอเชิญร่วม “การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15”
THE 15TH THAI STUDENTS SYMPOSIUM ON GEOGRAPHY AND GEO-INFORMATICS (15th TSG)
ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
20/10/2565 14:53:29น. 434
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน