คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

27/12/2565 10:46:21น. 221
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หน่วยเสนอชื่อประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โดยมีผู้มาใช้สิทธ์ในการเสนอชื่อฯ ในครั้งนี้ จำนวน 39 คน จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 41 คน โดยหลังจากเสร็จสิ้นการเสนอชื่อฯในเวลา 15.00  คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำการเปิดหีบและแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

3.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ

ซึ่งหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะได้รวบรวมรายชื่อที่ถูกเสนอ โดยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
27/12/2565 10:46:21น. 221
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน