โรงเรียนสาธิต มพ. เข้าร่วมกิจกรรมตานเข้าใหม่ใส่บาตรหลวง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยังยืน

6/1/2566 14:28:38น. 98
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 6 มกราคม 2566 ดร.พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์อธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิมของจังหวัดพะเยา พร้อมร่วมส่งเสริมการสืบทอดและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยในวันดังกล่าว ได้มีกิจกรรมบูชาข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงเพื่อถวายพระเจ้าตยหลวง พิธีเปิดขบวนเรือทางน้ำ และพิธีถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง โดยมี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารเอกชน ประชาชนและชาวต่างชาติ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanpitcha.sr@up.ac.th   
6/1/2566 14:28:38น. 98
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงเรียนสาธิต มพ. เข้าร่วมกิจกรรมตานเข้าใหม่ใส่บาตรหลวง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยังยืน

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน