คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรม “สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร”

19/1/2566 11:18:43น. 91
สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร” ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  สรรเสริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

กิจกรรมในโครงการเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ  มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางในการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
19/1/2566 11:18:43น. 91
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรม “สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร”

#สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร #EdPEx #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน