คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีมอบใบปริญญาบัตรสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้

19/1/2566 11:25:36น. 144
พิธีมอบใบปริญญาบัตรสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1
    วันที่ 14 มกราคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ และคุณลานนา หมื่นจันทร์ เข้าร่วมพิธีมอบใบปริญญาบัตรสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1  โรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ในการร่วมมือและร่วมพลังขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน..ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของคณะฯ ที่ได้ทำร่วมกับชุมชนโดยมีพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและเป็นแกนนำในการทำงานเพื่อการดูแลผู้สูงอายุมาโดยตลอด     
   
     ในโอกาสนี้โรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุมได้มอบปริญญาชีวิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ด้วย
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
19/1/2566 11:25:36น. 144
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีมอบใบปริญญาบัตรสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้

#พิธีมอบใบปริญญาบัตรสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน