ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Social Return on Investment : SROI ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา

25/1/2566 13:34:59น. 95
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการวิจัย Social Return on Investment : SROI” ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมงานจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ คุณยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส เป็นวิทยากรในครั้งนี้

สำหรับเนื้อหาที่ได้นำเสนอเป็นเนื้อที่เข้าใจง่ายและทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักกับ SROI อย่างชัดเจนขึ้น และได้มีการบรรยายถึงขั้นตอนการทพงาน SROI ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อควรระวังในการจัดทำ SROI อีกด้วย ไม่เพียงแต่เท่านี้วิทยากรยังได้ให้รู้ในเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิเคราะห์ SROI, แนวคิด Output และ Outcome ในการวิเคราะห์ SROI รวมถึงตัวแปรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการคำนวณ SROI เพื่อให้ผลการวิเคราะห์การประเมินผลตอบแทนทางสังคมออกมาสมบูรณ์ที่สุด

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประเมินผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิจัยต่อไปได้ และนําความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม ไปขยายผล หรือประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของภารกิจงานในสถาบัน เพื่อใช้เป็นแบบแผนในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยได้ในอนาคต    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร / ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร / ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
25/1/2566 13:34:59น. 95
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Social Return on Investment : SROI ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน