กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญางำเมือง ประจำปี 2562

7/3/2562 15:35:47น. 1038
กองกิจการนิสิต,เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญางำเมือง,ประจำปี,2562
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญางำเมือง ประจำปี 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 6.30 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญของชาวจังหวัดพะเยาที่ได้จัดขึ้นในทุกปี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีสักการะดังกล่าว โดยในช่วงเย็นจะเป็นขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนบวงสรวงทางบก 3 สาย ประกอบด้วย สายที่ 1 ลานหน้าวัดศรีโคมคำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำขบวนแห่ สายที่ 2 ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา มีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำ ขบวนแห่ สายที่ 3 ประตูประสาทหลังเทศบาลเมืองพะเยา มีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำขบวนแห่ และขบวนแห่เครื่องสักการะทางน้ำที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม โดยขบวนทั้งหมดได้เคลื่อนไปสู่ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง ริมกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่จัด งานบวงสรวงพญางำเมือง ประจำปี 2562 โดยขบวนของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี เป็นขบวนแรก ตามด้วยขบวนทางบก และทางน้ำจนครบทุกสาย ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ ก่อนที่ช่างฟ้อนของขบวนแห่ ทางบกทั้ง 3 สาย และทางน้ำอีก 1 สาย ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหญิงในจังหวัดพะเยา ร่วมถึงกลุ่มสตรีจาก 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา และประชาชนในจังหวัดพะเยา จำนวนกว่า 5,000 คน บวงสรวงพญางำเมือง เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพญางำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพญางำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ. 1781 – 1839) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา และร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ กับพญาร่วง และพญามังราย โดยทุกปีจะมีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวพะเยา นำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพญางำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน 
facebooktwitterline


ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
7/3/2562 15:35:47น. 1038
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญางำเมือง ประจำปี 2562#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน