แชร์ Twitter   
676
  

     มพ.ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบงานวิจัยของ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 และ พิธี MOU ระหว่าง สวก.กับ มพ.

มพ.ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบงานวิจัยของ,สวก.,ประจำปีงบประมาณ,2563,และ,พิธี,MOU,ระหว่าง,สวก.กับ,มพ.

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สวก. กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศ์บางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและ ท่านสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการ สวก.พร้อมคณะฯ

 ภาพ :   วินิตตา ลือชัย/นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    วินิตตา ลือชัย/สมภพ ธุระพ่อค้า   
เพิ่มข่าวโดย :   oraphan.ji@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/3/2562 9:04:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน