Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::149

     เชิญร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย

เชิญร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย

พบกับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
  การรับบริจาคโลหิต

  การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบชนิดบี และ ซี 100 ท่าน
  การคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย
  การตรวจหมู่โลหิตและความเข้มข้นของโลหิต
  การให้คำปรึกษาผลการตรวจเลือด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/6/2562 8:05:27

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด