Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::191

     งาน สัปดาห์เภสัชกรรม

งาน,สัปดาห์เภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00-19.00 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพะเยา กิจกรรมวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 บรรยายพิเศษหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์กัญชาในปี2562" กิจกรรมวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 บรรยายพิเศษหัวข้อ "การแพ้ยา" 

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/6/2562 11:48:20

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด