แชร์ Twitter   
108
  

     ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร,บุคลากร,นิสิต,และผู้สนใจ,เข้าร่วมโครงการ,สวดมนต์,และปฏิบัติธรรมภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2562 8:59:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน