Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::76

     ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร,บุคลากร,นิสิต,และผู้สนใจ,เข้าร่วมโครงการ,สวดมนต์,และปฏิบัติธรรม

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2562 8:59:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด