จำนวนผู้อ่านข่าว ::64

     ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2562 8:59:55

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน