คณะทันตแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตคณะทันตแพทย์ที่ได้รับรางวัลในพิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 26/7/2562 11:01:56น. 1171

คณะทันตแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตคณะทันตแพทย์ที่ได้รับรางวัลในพิธีไหว้ครู,และพิธีมอบรางวัลนิสิตเกียรติยศ,ประจำปีการศึกษา,2562
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 15.00 น. บุคลากรและนิสิตคณะทันตแพทย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อรับรางวัลในโครงการวันเกียรติยศ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมมอบรางวัล ซึ่งทางคณะทันตแพทยศาสตร์มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางสาวเจตนา ตลับศรี “บุคลากรที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปี 2562"
2. นิสิตทันตแพทย์ณฐพงศ์ พิบูลชัยสิทธิ์ "นิสิตเกียรติยศ ประเภทผู้นำนิสิต ประจำปี 2562"
3. นิสิตทันตแพทย์ปรัตถกร บุญครอง "ผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562"

ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   prachayadol.ra   
ข้อมูล/ข่าว :    prachayadol.ra   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/7/2562 11:01:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน