จำนวนผู้อ่านข่าว ::783

     คณะทันตแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตคณะทันตแพทย์ที่ได้รับรางวัลในพิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 15.00 น. บุคลากรและนิสิตคณะทันตแพทย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อรับรางวัลในโครงการวันเกียรติยศ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมมอบรางวัล ซึ่งทางคณะทันตแพทยศาสตร์มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางสาวเจตนา ตลับศรี “บุคลากรที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปี 2562"
2. นิสิตทันตแพทย์ณฐพงศ์ พิบูลชัยสิทธิ์ "นิสิตเกียรติยศ ประเภทผู้นำนิสิต ประจำปี 2562"
3. นิสิตทันตแพทย์ปรัตถกร บุญครอง "ผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562"

ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   prachayadol.ra   
ข้อมูล/ข่าว :    prachayadol.ra   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/7/2562 11:01:56

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน