ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บริจาคหนังสือให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เพื่อส่งเสริมในกิจกรรม”สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน” ครั้งที่ 7 13/8/2562 9:06:08น. 1057

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา,มหาวิทยาลัยพะเยา,บริจาคหนังสือให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้,เพื่อส่งเสริมในกิจกรรม”สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน”,ครั้งที่,7

        วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้  นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานบริการ และนายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนา ดำเนินการบริจาคหนังสือ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปี 2562 และจัดกิจกรรม "สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน"  ครั้งที่ 7 เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่บริการ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้

 ภาพ :   นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 9:06:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน