มหาวิทยาลัยพะเยาเตรียมจับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคเหนือ 13/8/2562 9:14:35น. 390

มหาวิทยาลัยพะเยาเตรียมจับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,ดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ให้การต้อนรับคุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือเตรียมการดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit : SID) ภาคเหนือ โดยจะเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 นี้

ทั้งนี้ NIA ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสังคมตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาทางสังคม รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้น ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาคือปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนในมิติต่างๆ มาโดยตลอด การร่วมมือกันครั้งนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของชุมชนและสังคมภาคเหนือต่อไป
ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 9:14:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน