มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาดูงาน โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตฯ 13/8/2562 11:13:47น. 601

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,คู่กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย,ที่เข้าศึกษาดูงาน,โครงการ,วมว.,โรงเรียนสาธิตฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร เข้าต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฉันท์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 11:13:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน