จำนวนผู้อ่านข่าว ::597

     เปิดอย่างเป็นทางการ สถานปฏิบัติการทางเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดอย่างเป็นทางการ สถานปฏิบัติการทางเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ (วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๙ น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญและพิธีเปิดสถานปฏิบัติการทางเภสัชกรรมชุมชน โดยพิธีกรรมทางศาสนา ได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูสุจิน ธรรมสาร (ครูบาจินะ สุจิณโณ) เจ้าอาวาสวัดศรีจอมเรือง และคณะสงฆ์ รวม ๕ รูป ในพิธีทำบุญเปิดสถานปฏิบัติการทางเภสัชกรรมชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวรายงานโดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ สถานที่ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านขายยา) ใต้อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์


ภาพ :   นายวิทยา เนียมทาง นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทยา เนียมทาง / ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 15:41:21

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน