จำนวนผู้อ่านข่าว ::285

      ขอเชิญผู้สนใจรับฟัง "เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา"

???? คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง ขอเรียนเชิญนิสิต ศิษย์เก่าและผู้สนใจรับฟัง "เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา" พบกับวิทยากรที่มีประสบการณ์จากนักบินและครูการบิน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ PKY 4 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา เวลา 15.00 น. ถึง 17.30 น. (ลงทะเบียน 14.30 น.) 


????แจ้งความประสงค์เข้ารับฟัง***โดยสแกน QR code บนโปสเตอร์

*** หรือติดต่อที่ นางสาวพรรัตน์ พีรวงศ์สกุล โทร. 083-8461114
Email : pornpeerawong@gmail Line : poachichy 

ภาพ :   กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/8/2562 13:57:18

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน