Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::517

     หน่วยวิจัย APCC คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หน่วยวิจัย,APCC,คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม,ได้เดินทางศึกษาดูงาน,ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
หน่วยวิจัย APCC คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านคณบดีผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโตและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจการงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ของทั้ง 2 คณะ พร้อมทั้งเดินทางเข้าเยี่ยมชมบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ณเทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับ ชุมชนและภาคบริษัทเอกชนในพื้นที่ และ เข้าเยี่ยมชมชุมชนพื้นบ้านตำบลเกาะหมาก อ.เกาะหมาก จ.พัทลุง เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทะเลสาบสงขลา ซึ่งการเดินทางศึกษาดูงานครั้ง นี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่ายการวิจัย ระดับประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในกาพัฒนาพื้นที่ จ.พะเยาต่อไป 

ภาพ :   นพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/8/2562 9:12:04

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด