Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::627

     คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม “ยกระดับวัฒนธรรมไทลื้อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6”

คณะเภสัชศาสตร์,,เข้าร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม,“ยกระดับวัฒนธรรมไทลื้อจังหวัดพะเยา,ครั้งที่,6”

17 สิงหาคม 2562: ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ดร.ภก.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี ภญ.สุดารัตน์ แพงไตร ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนางสาวกนกวรรณ หาญสุข พร้อมด้วยนิสิตฝึกงาน และนิสิตจากสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม ยกระดับวัฒนธรรมไทลื้อจังหวัดพะเยาครั้งที่ 6 ณ กาดไทลื้อบ้านธาตุสบแวน ณ วัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่คนในชุมชน โดยมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และมีการแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชน อ.เชียงคำ อาทิ ครีมทามือและโลชั่นทาผิวจากข้าวไรท์เบอรี่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยอีกทางหนึ่ง


----------------------
ติดต่อสอบถาม 
www.pharmacy.up.ac.th

054-466666
ต่อ 3188
FB:
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 


ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/8/2562 16:21:21

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด