นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกไปสหกิจต่างประเทศผ่านโปรแกรมสไกป์

21/8/2562 11:40:46น. 815
นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,คณะศิลปศาสตร์,เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกไปสหกิจต่างประเทศผ่านโปรแกรมสไกป์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการ บริษัท Recruiting Notes Communication ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตไปฝึกสหกิจต่างประเทศผ่านโปรแกรมสไกด์ ซึ่งในครั้งนี้มีนิสิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติจากสาขาวิชาจำนวน 9 คน เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยมี อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มาควบคุมดูแลการสัมภาษณ์ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด          

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์

ภาพ/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
21/8/2562 11:40:46น. 815
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกไปสหกิจต่างประเทศผ่านโปรแกรมสไกป์#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน