แชร์ Twitter   
329
  

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2563 ในโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,เข้าร่วมแนะแนวสัญจร,ปีการศึกษา,2563,ในโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา,พบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว
ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 (วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562) ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบปะผู้บริหารสถานศึกษา จัดโดย กองบริการการศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์แนะแนว ได้ทราบถึงนโยบายและขั้นตอนการรับเข้าของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์แนะแนว จำนวนทั้งสิ้น 101 คน ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี เพชรบูรณ์ พิจิตรกำแพงเพชร และชัยนาท ณ ห้องประชุม Foroom Ballroom โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ ภาพ :   ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน / กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน / กองบริการการศึกษา   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/8/2562 9:02:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน