แชร์ Twitter   
784
  

     MIS เข้าแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา

MIS,เข้าแนะแนวสัญจร,ณ,โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม,จังหวัดพะเยา

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิต และตัวแทนนิสิตทุกสาขาวิชา เข้าแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ทุนการศึกษา สวัสดิการที่จะได้รับ ให้กับนักเรียนได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
ภาพ :   ธนภชสร เทพละออ   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/8/2562 11:15:04

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน