Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::572

     ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะแนวศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส

ขอเรียนเชิญ,คณาจารย์และนิสิต,เข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะแนวศึกษาต่อ,,ณ,ประเทศฝรั่งเศส

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะแนวศึกษาต่อ

ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 17 กันยายน 2562  เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ และห้องประชุม ชูชาติ กีฬาแปง


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/8/2562 9:26:01

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน