แชร์ Twitter 
242
   SDG

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น

โรงเรียนสาธิตม.พะเยาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ไซเดล (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้กับ องค์การนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น โดยมีท่านผู้อำนวยการฯ และทีมองค์การนักเรียน ปี2561 เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/8/2562 10:22:34

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน