แชร์ Twitter 
717
   SDG

     บัณฑิตกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 9 สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน ในอัตราสูงถึง ร้อยละ 84.4 (Batch Number 9th of Bachelor of Physical Therapy Graduates from School of Allied Health Sciences, University of Phayao passed the National PT License Test at the high rate of 84.4%)

บัณฑิตกายภาพบำบัด,คณะสหเวชศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,รุ่นที่,9,สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน,ในอัตราสูงถึง,ร้อยละ,84.4,(Batch,Number,9th,of,Bachelor,of,Physical,Therapy,Graduates,from,School,of,Allied,Health,Sciences,,University,of,Phayao,passed,the,National,PT,License,Test,at,the,high,rate,of,84.4%)
เมื่อ วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานี้ สภากายภาพบำบัด ได้ประกาศผลการสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2562 พบว่า บัณฑิตกายภาพบำบัด รุ่นที่ 9 จาก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตราการสอบผ่านสูง ถึง ร้อยละ 84.4 นำความยินดีมาสู่ คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิต และเหล่าศิษย์เก่า เป็นอย่างยิ่ง
The Physical Therapy Council announced the 2/2019 National License Test result on August Wednesday 14, 2019. Batch number 9th of bachelor of physical therapy graduates of School of Allied Health Sciences, University of Phayao passed the test at a high level of 84.4%. This brought a very high appreciate moment to PT instructors, supporting staff, PT bachelors and UP.PT. alumni members.ภาพ :   Palagon Udomkichpagon   
ข้อมูล/ข่าว :    yuttana.mu   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/9/2562 21:51:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน