คณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน Monash Law Clinics ที่ Monash University ประเทศออสเตรเลีย

9/9/2562 10:06:36น. 970
คณะนิติศาสตร์,เข้าศึกษาดูงาน,Monash,Law,Clinics,ที่,Monash,University,ประเทศออสเตรเลีย
วันที่ 2-6 กันยายน 62 คณะนิติศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดี และอาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง ผศ.อุดม งามเมืองสกุล และ ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ เข้าศึกษาดูงาน Monash Law Clinics ที่ Monash University ประเทศออสเตรเลีย
Monash University เป็นผู้นำในด้านการเรียนการสอนแบบคลินิกกฎหมายมากว่า 40 ปี ซึ่งจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบคลินิกกฎหมายมานาวนานนั้น ทำให้ Monash University มีคลินิกกฎหมายครอบคลุมคลินิกกฎหมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นคลินิกฝึกงาน คลินิกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน คลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป คลินิกให้คำปรึกษากฎหมายเฉพาะทาง เช่น คลินิกกฎหมายครอบครัว คลินิกกฎหมายความเป็นธรรมในการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ คลินิกต่อต้านโทษประหารชีวิต คลินิกสำหรับธุรกิจ Start Up เป็นต้น ซึ่งในโอกาสนี้ ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าพบ Professor Jeffrey M Giddings รองคณบดีด้าน Experiental Education ของ Monash Law School ได้พูดคุยแนวทางการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนแบบคลินิกกฎหมาย Professor Rachel Spencer ผู้อำนวยการ Monash Law Clinics ศูนย์ Clayton และ Melbourne ได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนแบบคลินิกกฎหมาย Professor Adrian Evans อาจารย์ผู้มีประสบการณ์และเชียวชาญด้านการเรียนการสอนแบบคลินิกกฎหมายมากว่า 35 ปี นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ยังมีโอกาสได้เข้าสังเกตการณ์การทำงานของคลินิกให้คำปรึกษากฎหมายครอบครัว และยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาของ Monash Law Clinics อีกด้วย 
facebooktwitterline


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
9/9/2562 10:06:36น. 970
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน Monash Law Clinics ที่ Monash University ประเทศออสเตรเลีย#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน