มหาวิทยาลัยพะเยาจัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2562 9/9/2562 13:39:37น. 2724

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี,ประจำปีการศึกษา2562

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดจัดปฏิทินการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้สำหรับนิสิตปริญญาตรี ทุกคณะสาขาวิชาให้กับนิสิต รหัส61 และน้อยกว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสมัครทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 กันยายน 2562 สมัครสอบได้ที่ http://intra.up.ac.th/upic/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่05 4466 666 ต่อ 1024 งานวิเทศสัมพันธ์กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยาอาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น1 ตั้งแต่วันจันทร์- ศุกร์เวลา08.30-16.30 .
ภาพ :   งานวิเทศสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศสัมพันธ์ / ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/9/2562 13:39:37

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน