Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::382

     รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต,คณะศิลปศาสตร์,เข้าร่วมประชุมโครงการ,“ศิษย์เก่าสัมพันธ์”

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562 อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนายสุธิพงษ์ อินทนู เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า และเพื่อให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการพัฒนาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 – 2563 อีกด้วย            

 

ข้อมูล / ภาพ : นายสุทธิพงษ์ อินทนู เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายสุทธิพงษ์ อินทนู เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุทธิพงษ์ อินทนู / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/9/2562 15:52:30

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน