Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::170

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเรียนรู้วิถีชุมชน ประจำปี 2562

โรงเรียนสาธิตม.พะเยา,ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเรียนรู้วิถีชุมชน,ประจำปี,2562

วันที่ 7 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเรียนรู้วิถีชุมชน โดยนำนักเรียนกลุ่มพันนาเชียงดี และพันนาม่วง เข้าร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน ณ ตำบลบ้านสาง จ.พะเยา และได้รับการต้อนรับจาก นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง และคณะ เป็นอย่างดี โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

  1. เรียนรู้วิธีสานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ณ กลุ่มจักสานผักตบชวา ต.บ้านสาง จ.พะเยา
  2. เรียนรู้วิธีการทำปลาส้ม ของดีเมืองพะเยา ณ โรงงานปลาส้มแม่ทองปอน ต.บ้านสาง จ.พะเยา
  3. การพัฒนาชุมชน โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดบ้านโซ้ ต.แม่กา จ.พะเยา

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 13:07:01

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน