Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::192

     นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้เข้าร่วมโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอเมริกา

นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้เข้าร่วมโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม,ณ,ประเทศอเมริกา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกนกพล  กาละน้อย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี ปี 2019/2020 รุ่นที่ 26 โดยเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Gholson Independent School District, Waco, Texas , United States ระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2562 - มิถุนายน 2563


ภาพ :   กนกพล กาละน้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 13:10:29

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน