แชร์ Twitter 
403
   SDG

     คณะพยาบาลศาสตร์ส่งผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนเข้าร่วมในกิจกรรม SHOW & SHARE UPKM 2019 ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ส่งผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนเข้าร่วมในกิจกรรม,SHOW,&,SHARE,UPKM,2019,ครั้งที่,1,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัทยา กุลนิธิชัย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรม SHOW & SHARE UPKM 2019 ครั้งที่ 1 ในโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จและแชร์กระบวนการสู่ความสำเร็จการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการประกันคุรภาพการศึกษา ด้านการบริหาร และด้านอื่นๆ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัทยา กุลนิธิชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวลานนา หมื่นจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/9/2562 16:40:09

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน