แชร์ Twitter 
349
   SDG

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยาจัดกิจกรรมโรงเรียนสีเขียว

โรงเรียนสาธิตม.พะเยาจัดกิจกรรมโรงเรียนสีเขียว

วันที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสีเขียว ด้วยการทำถุงผ้าลดโลกร้อน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ และวาดภาพลงบนถุงผ้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและขยะ บริเวณโรงเรียนสาธิตฯและมหาวิทยาลัยพะเยา

 ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/9/2562 11:17:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน