อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมปฏิบัติด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ 5

20/9/2562 11:34:16น. 855
อาจารย์,SEEN,เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมปฏิบัติด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์,(Strategic,Environmental,Assessment:,SEA),ครั้งที่,5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมปฏิบัติด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้และกำกับการจัดการทำ SEA ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแนวทาง(Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาตร์ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในการนำไปปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
facebooktwitterline


ภาพ :   ผศ. ดร.อนุสรณ์ บุญปก   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ. ดร.อนุสรณ์ บุญปก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
20/9/2562 11:34:16น. 855
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมปฏิบัติด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ 5#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน