แชร์ Twitter   
404
  

     กิจกรรม "อาหาร แลกเสื้อเพื่อน้องหมา"

กิจกรรม,"อาหาร,แลกเสื้อเพื่อน้องหมา"
ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินกิจกรรม "อาหาร แลกเสื้อเพื่อน้องหมา" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสื้อยืดมารับแลกอาหารสุนัขและนำอาหารสุนัขที่ได้มอบให้แก่สุนัขที่อาศัยอยู่ในอาคารที่พักพิงสุนัขชั่วคราวมหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีนิสิตและบุคลากรได้บริจาคอาหารสุนัขแบบเม็ดคิดเป็นจำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม ภาพ :   UPSR   
ข้อมูล/ข่าว :    UPSR   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/9/2562 16:07:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน