แชร์ Twitter 
348
   SDG

     การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ คณะเภสัชศาสตร์ จาก Universitas Airlangga

การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะเภสัชศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,และ,คณะเภสัชศาสตร์,จาก,Universitas,Airlangga

20 กันยายน 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ พร้อมด้วย ดร. ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ คณะเภสัชศาสตร์ จาก Universitas Airlangga ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย กรุงเทพมหานคร


----------------------
ติดต่อสอบถาม
หน่วยพัฒนานิสิตคณะเภสัชศาสตร์
?054-466666 ต่อ 3188
FB:
งานกิจการนิสิตและวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 
ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/9/2562 11:17:10

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน